BBC Micro:bit – příklady a cvičení

BBC Micorbit příklady cvičení
Foto: Kaethe17 via Wikimedia Commons, CC BY-SA

Následují zadání příkladů a cvičení, které seznámí uživatele s fungováním a programováním Micro:bitu bez dalších rozšíření.

Pokusy

 1. Vytvořte jednoduchý program, který na stisknutí tlačítka A zobrazí azimut kompasu, na stisknutí tlačítka B aktuální teplotu. Pokuste se co nejpřesněji určit světové strany a teplotu u země, ve výši hlavy a teplotu topení.
 2. Zjistěte, jak funguje interní akcelerometr: čtěte v cyklu údaje z akcelerometru a zobrazujte je jako čísla. Zjistěte, jak má Micro:bit orientované osy x, y a z a v jakém rozsahu udává hodnoty zrychlení.
 3. Podobně jako v předchozích případech se zaměřte na úroveň zvuku. Načítejte hladinu hlasitosti do proměnné a zobrazujte ji. 
 4. Microbit má v sobě i interní hodiny, které měří dobu běhu. Opět si je načtěte do proměnné, matematicky je upravte na sekundy a na stisknutí loga je zobrazte.
 5. Vyzkoumejte, jak funguje světelný senzor (jsou to ty samé diody, které tvoří displej). Vytvořte automatickou svítilnu, která se rozsvítí, poklesne-li intenzita světla, pod určitou mez, a zhasne, pokud je intenzita vyšší.
  V následujícím kroku vytvořte svítilnu, která bude svůj jas regulovat podle světla automaticky.

Miniprojekty

 1. Stopky: Naprogramujte stopky, které změří interval omezený stiskem jednoho tlačítka. V průběhu měření zobrazte nějaký měnící se vzor diod na screenu, po skončení měření zobrazte uplynulý čas.
 2. Generátor zvuků: Vytvořte program, který bude každých M ms měnit tón (náhodně, o konstantu, podle tlačítka). Využijte proměnné (jak pro délku tónu, tak pro jeho výšku), přiřazovací příkaz a generátor náhodných čísel. Tlačítko A zvuky spustí, tlačítko B vypne.
 3. Zvukový teploměr: Vytvořte program, který bude v pravidelných intervalech měřit teplotu a zobrazovat její aktuální stav; její dosažení oznámí zvoleným tónem. Cílovou teplotu si uživatel nastaví tlačítky A a B, měření zahájí jiným vstupem. Zamyslete se, jakými způsoby lze cílovou teplotu dosáhnout a přizpůsobte tomu program a zvukový signál.
 4. Zvukový kompas: Vytvořte program, který bude kontinuálně (po zvolených intervalech) převádět azimut kompasu na zvuk. Vymyslete si matematickou funkci, která vám převede azimut v rozmezí 0–359 na kmitočet, který bude nejvyšší na sever a nejnižší na jih (nebo obráceně).
 5. Zvuková vodováha: Vytvořte z microbitu vodováhu. Použijte údaje z akcelerometru, ty přepočítejte vhodnou funkcí na zvukový signál, který se bude měnit podle toho, jak je microbit nakloněný. Stačí pouze údaje z osy X. 
 6. * Vodováha: Vytvořte z microbitu vodováhu. Použijte údaje z akcelerometru a displej, na kterém budete zobrazovat body v rovině podle toho, jak je microbit nakloněný. Začněte nejprve jednou osou, pak přidejte i druhou.
 7. * Krokoměr: Vytvořte počítadlo kroků na základě údajů z akcelerometru. Vyzkoušete si “krok”, tj. pohyb microbitu v ruce, čtěte průběžně údaje z akcelerometru a hledejte jejich maximum.
 8. Tamagoči: Vytvořte z microbitu elektronické zvířátko, které bude vyžadovat nějakou péči. 
  1. Začněte potřebou potravy, kterou mu dodáte třeba stiskem tlačítka. Nasycenost s časem klesá, když klesne pod určitou mez, zvířátko to dá najevo. Doplňte také možnost přesycení.
  2. Průběžně ukazujte stav (zdraví) svého zvířátka, aby uživatel mohl reagovat.
  3. Pokud zdraví klesne pod určitou mez, zvířátko umře. 
  4. Pro “zdraví”, “nasycenost”, případně další potřeby použijte vhodnou číselnou reprezentaci a proměnné.
  5. Jako rozšíření přidejte další potřebu zvířátka, např. dotýkání, kontakt, mazlení. Zde můžete použít jako vstup naklápění,  zatřesení (akcelerometr), nebo teplotu. Opět, “hrubý” kontakt je zvířátku nepříjemný a měl by se projevit v jeho celkovém stavu. Ideální bude, když “nasycenost” a “vymazlenost” nějakým matematickým vzorcem spojíte do celkového stavu “zdraví”.
 9. # Tichá pošta: První microbit při stisku tlačítka pošle na správném kanále číslo dalšího microbitu. Každý microbit při přijetí svého čísla zobrazí dohodnutý obrázek, chvíli počká (2 s), pošle číslo o jedna větší a smaže displej.
 10. # Dvojice vysílaček: Vytvořte jeden či dva programy pro microbit, které Vám umožní mezi sebou komunikovat na dálku. Obě stanice musí umět vysílat i přijímat.
  1. Zvolte si libovolný komunikační kód, který vám dovolí předat následující signály:
   1. na předem domluveném kanálu si posíláte jednotlivé znaky či čísla
   2. vyzkoušejte dosah rádia a případně upravte vysílací výkon
   3. vedle čísel si posíláte i signály “chci vysílat, přijímej” a “přijímám” – použijte pro ně nějaké ikonky
  2. Následně ho rozšiřte, abyste váš kód zvládl následující signály:
   1. nalaď kanál N (mezi 0 a 255)
   2. posílám číslo (mezi 0 a 255)
   3. pošli zpět poslední číslo (0 a 255)
   4. poslouchám (jsem na příjmu)

Pro posílání různých signálů můžete vedle tlačítek použít i dotykové logo microbitu, případně piny, pro příjem displej, případně tichý nízký zvuk.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď